Danh sách của sản phẩm được công bố thuộc về Lam Soon Consumer Marketing:

STT TÊN SẢN PHẨM NHÓM SẢN PHẨM SỐ CÔNG BỐ NGÀY CÔNG BỐ
1 Sữa đậu nành Homesoy ACE 30/LSCM/2018 15/01/2019
2 Sữa đậu nành Homesoy – Không Đường ACE 31/LSCM/2018 15/01/2019
3 Sữa đậu nành Hershey’s Soyfresh vị Sôcôla ACE 32/LSCM/2018 18/01/2019
4 Sữa đậu nành Hershey’s Soyfresh vị Bánh Quy Kem ACE 33/LSCM/2018 21/01/2019
5 Sữa đậu nành Hershey’s Soyfresh vị Cà phê Mocha ACE 34/LSCM/2018 18/01/2019
6 Sữa đậu nành Homesoy vị Dưa lưới ACE 63/LSCM/2018 16/01/2019
7 Dầu Ôliu Nguyên Chất Chiết Xuất Nấm Truffle Trắng Naturel Naturel 10/LSCM/2018 24/12/2018
8 Dầu Ôliu và Dầu Bơ Nguyên Chất Naturel Naturel 11/LSCM/2018 24/12/2018
9 Dầu Hạt Nho Nguyên Chất Naturel Naturel 12/LSCM/2018 18/01/2019
10 Dầu Ôliu Nguyên Chất Chiết Xuất Nhụy Hoa Nghệ Tây Naturel Naturel 3/LSCM/2018 30/01/2019
11 Dầu Ôliu Nguyên Chất Chiết Xuất Lá Húng Tây Naturel Naturel 4/LSCM/2018 22/01/2019
12 Dầu Ôliu Nguyên Chất Chiết Xuất Lá Kinh Giới Naturel Naturel 5/LSCM/2018 22/01/2019
13 Dầu Ôliu Nguyên Chất Chiết Xuất Cây Hương Thảo Naturel Naturel 6/LSCM/2018 22/01/2019
14 Dầu Ôliu Nguyên Chất Chiết Xuất Chanh Dây Naturel Naturel 7/LSCM/2018 22/01/2019
15 Dầu Ôliu Hữu Cơ Nguyên Chất Hiệu Naturel Naturel 14/LSCM/2018 22/01/2019
16 Gạo Lứt Hữu Cơ Naturel Naturel 15/LSCM/2018 24/12/2018
17 Hỗn Hợp Gạo Lứt Và Gạo Huyết Rồng Hữu Cơ Naturel Naturel 16/LSCM/2018 28/01/2019
18 Nui Xoắn Gạo Lứt Hữu Cơ Naturel Naturel 17/LSCM/2018 24/12/2018
19 Mỳ Ý Gạo Lứt Hữu Cơ Naturel Naturel 18/LSCM/2018 24/12/2018
20 Mỳ Ý Hạt Kiều Mạch Hữu Cơ Naturel Naturel 19/LSCM/2018 24/12/2018
21 Trà hoa cúc hiệu UFC UFC 35/LSCM/2018 08/01/2019
22 Nước dừa tự nhiên 100% hiệu UFC UFC 39/LSCM/2018 08/01/2019
23 Nước ép cam 100% hiệu UFC UFC 41/LSCM/2018 08/01/2019
24 Nước sương sáo hiệu UFC UFC 42/LSCM/2018 08/01/2019
25 Nước ép dứa 80% hiệu UFC UFC 43/LSCM/2018 08/01/2019
26 Nước Ép Xoài 23% Hiệu UFC UFC 36/LSCM/2018 29/01/2019
27 Nước Ép Cam 30% Hiệu UFC UFC 38/LSCM/2018 09/01/2019
28 Nước Ép Xoài 23% Hiệu UFC UFC 40/LSCM/2018 09/01/2019
29 Dầu Oliu Nguyên Chất Không Mùi Naturel Naturel 08/LSCM/2018 30/01/2019
30 Nước dừa tự nhiên 60% hiệu UFC UFC 37/LSCM/2018 08/01/2019
31 Dầu Oliu Nguyên Chất Hiệu Naturel Naturel 13/LSCM/2018 01/02/2019
32 Sữa tắm kháng khuẩn Antabax Hydra Fresh Antabax 60/16/CBMP-ĐN 14/06/2016
33 Sữa tắm kháng khuẩn Antabax Nature Antabax 58/16/CBMP-ĐN 14/06/2016
34 Sữa tắm kháng khuẩn Antabax Sensitive Antabax 57/16/CBMP-ĐN 14/06/2016
35 Sữa tắm kháng khuẩn Antabax UV White Antabax 61/16/CBMP-ĐN 14/06/2016